یگ گروه از مسلمانان روسیه که برخی از آن‌ها به تازگی به اسلام گرویده بودند به زیارت مرقد مطهر بانوی کرامت مشرف و با شخصیت و جایگاه ایشان آشنا شدند.

دکمه بازگشت به بالا