یکی از خبرنگاران فعال در قم گفت: اصحاب رسانه قم، همواره پای ثابت خوبی در ترغیب خیرین به امور خیر بوده اند.

دکمه بازگشت به بالا