کارمند روابط عمومی آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب گفت: از بدترین خاطرات من آوردن افراد مجهول الهویه به آسایشگاه است.

دکمه بازگشت به بالا