مهدی مقیم یکی از بازیگران طنز استان قم، در خاطراتش، از تاثیر کار خیر و آثار و برکاتش در زندگی اش می‌گوید.

دکمه بازگشت به بالا