معاون هماهنگی امور عمرانی با اشاره به مشکل کمبود واحدهای خدماتی و تجاری در منطقه پردیسان و سودجویی برخی از این مشکل گفت: فروش زمینهای تجاری موجود در پردیسان باید تا پایان سال جاری انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا