معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد: تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال در تفاهم با بانک ملی

دکمه بازگشت به بالا