معاون استاندار قم مطرح کرد؛ فرصت ۴۵ روزه مدیران برای بررسی و ارائه ی راهکارهای رفع موانع سرمایه گذاری خارجی در قم

دکمه بازگشت به بالا