مصاحبه رادیویی مدیرکل زندان‌های قم؛ توسعه کمی و کیفی اشتغال و حفظ امنیت زندان‌ها از مهمترین اولویت‌هاست

دکمه بازگشت به بالا