مشارکت شهروندان آگاه و مسئولیت پذیر در دستگیری کم توانان، جلوه‌گری تاثیر سیره اهل بیت(ع) و سرمایه بزرگ اجتماعی است

دکمه بازگشت به بالا