مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم در جلسه شورای راهبری خوشه پوشاک در دهه تولید و تجارت از برنامه ریزی برای استقرار ذینفعان خوشه پوشاک قم در یکی از شهرکهای صنعتی استان قم خبر داد.

دکمه بازگشت به بالا