مدیر شرکت تعاونی معدنی هادی قم خواستار نگاه حمایتی ویژه کارگزاران دولت جدید به بخش معادن شد

دکمه بازگشت به بالا