مدیر درمان قم: ماهیانه بیش از 40 میلیارد تومان برای درمان بیمه شدگان قمی هزینه می شود

دکمه بازگشت به بالا