مدیرکل کمیته امداد استان قم: مردم مطمئن باشند، فطریه آنها همان روز عید به حساب نیازمندان واریز می شود

دکمه بازگشت به بالا