مدیرکل پایش برنامه، کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد از شروع پایش و کنترل اجرای برنامه‌های شهرداری تهران در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خبر داد.

دکمه بازگشت به بالا