مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی، حفظ و حراست از محیط زیست نه در شعار، بلکه در عمل باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا