مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم اتحادیه شرکتهای تعاونی فراگیر ملی با هدف توسعه اشتغال در جامعه، رفع بیکاری و تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، در استان تشکیل می شود.

دکمه بازگشت به بالا