مدیرکل بازرسی قم گفت: جایی که مردم مطالباتی دارند و مطالباتشان قانونی است و دستگاه‌های اداری تامین نمی‌کنند قطعا با جدیت برخورد می‌کنیم.

دکمه بازگشت به بالا