مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم از حضور دو شرکت مهم مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در فرابورس و فراهم شدن مقدمات حضور یک شرکت دیگر در این فضای بازار سرمایه خبر داد.

دکمه بازگشت به بالا