مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از راه اندازی مرکز تجاری ایران در آلماتی به همت یک شرکت مدیریت صادرات قم در کشور قزاقستان خبر داد.

دکمه بازگشت به بالا