مدیرعامل آبفای قم تاکید کرد؛ عبور از تابستان گرم با 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب توصیه به صرفه جویی مصداق امر به معروف است

دکمه بازگشت به بالا