مدیردرمانگاه صلواتی سیدالشهدا گفت: از تمامی کادر درمان دعوت می شود تا به پویش امام حسینی درمان بیماران کم بضاعت بپیوندند.

دکمه بازگشت به بالا