مدير كل حوزه استاندار قم تاكيد كرد: ضرورت اهتمام مديران به توسعه برنامه محوري و تخصص گرايي در ادارات

دکمه بازگشت به بالا