محکومیت جزای نقدی، نصب پارچه تخلف، تعلیق پروانه کسب و تعطیلی یک واحد نانوایی در قم به جهت اصرار بر ارتکاب تخلف گرانفروشی

دکمه بازگشت به بالا