محمدرضا قزوینیان عنوان کرد: درقالب طرحی امانی وبا بهره مندی از 7 نفر عوامل اجرایی و 5 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری، عملیات خاکبرداری و تسطیح محیطی پل زیرگذر راهجرد- سلفچگان، درحال اجراست

دکمه بازگشت به بالا