قم پیشتاز توسعه خوشه‌های صنعتی در سطح کشور است.

دکمه بازگشت به بالا