عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در جلسه ای با حضور مدیران استان قم، طرح تأمین مسکن برای نیروهای شاغل در واحد‌های صنعتی در قالب شهرهای جدید را با عنوان مسکن کارگری ارائه کرد.

دکمه بازگشت به بالا