عضو خبرگان رهبری گفت: انسان برای رفع نیازهای خود باید در حدود الهی حرکت کرده و پا را از حدود الهی فراتر قرار ندهد، چراکه عبور از حدود الهی انسان را مشرک می کند.

دکمه بازگشت به بالا