عباس شکوری عنوان کرد: درقالب اجرای طرح برداشت تصویری از وضعیت راه‌ها، مشخصات و مختصات افزون بر 800 کیلومتر از محورهای شریانی استان قم ثبت شد

دکمه بازگشت به بالا