عباس شکوری عنوان کرد: با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال، طرح بهسازی 14/5 کیلومتراز بزرگراه راهجرد- سلفچگان، با اجرای روکش حفاظتی ( اسلاری سیل ) عملیاتی شد

دکمه بازگشت به بالا