طی حکمی از سوی حسینی کاشانی «معاون توسعه مدیریت و منابع» فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم منصوب شد

دکمه بازگشت به بالا