سخنگوی هیات رئیسه مجمع روسای کمیسیون شهرسازی شوراهای کشور خبر داد: پیگیری تامین زمین مناطق حاشیه نشین از سازمان ملی زمین و مسکن

دکمه بازگشت به بالا