سخنگوی مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی مراکز استان‌های کشور : رویکرد حاکم بر مجمع، همکاری حداکثری مدیریت شهری با تمام دستگاه ها است

دکمه بازگشت به بالا