سخنران حرم بانوی کرامت گفت: زنانی که توان مالی، درآمد یا حقوق دارند نباید مال خود را به رخ شوهران خود بکشند و اگر پدری توان مالی دارد بهتر است که در تهیه منزل و ماشین به داماد خود کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا