سخنران حرم بانوی کرامت گفت: تمسک و تقلید از فرهنگ غربی که فرهنگ مادی گرایی و شهوت پرستی است نتیجه‌ای جز انحراف ندارد و باعث می‌شود انسان در دامن وسوسه ای شیطان گرفتار شود.

دکمه بازگشت به بالا