سخنران حرم بانوی کرامت گفت: اگر محتکرین، ربا خواران، گران‌فروشان و اختلاس گران کمی به فکر مرگ بودند هیچگاه دست به این اقدامات نمی زدند و از کم فروشی، اختلاس و از دست درازی به بیت المال پرهیز می‌کردند.

دکمه بازگشت به بالا