رئیس کمیته امداد از صدا و سیمای مرکز قم برای همکاری در برگزاری پویش های اطعام و افطاری ساده، اطعام مهدوی، حماسه یتیم نوازی و مواسات و زکات فطره قدردانی کرد.

دکمه بازگشت به بالا