رئیس مرکز آموزش بازرگانی قم گفت: در حال حاضر مهم ترین مشکل اقتصادی کشور، عدم دستیابی به بازار فروش و فقدان آموزش در این عرصه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

دکمه بازگشت به بالا