رئیس قوه قضاییه: ۲۵۰ طلبه بعنوان قاضی بزودی جذب قوه قضاییه می شود امکان بررسی سریع آسیب های اجتماعی با ظرفیت کنونی قوه قضاییه وجود ندارد

دکمه بازگشت به بالا