رئیس حوزه هنری قم ؛ در بازدید از آسایشگاه انوار آفتاب متوجه شدیم که خدا بندگانش را رها نکرده و معطل ما بنده ها نیست

دکمه بازگشت به بالا