در کمیته بیمه ودرمان استان قم مطرح شد: خیرین تامین اجتماعی قم فعال شود

دکمه بازگشت به بالا