در پی برگزاری جشن رمضان و حماسه یتیم نوازی و مواسات انجام شد: قدردانی رئیس کمیته امداد از مدیرکل و کارکنان صدا و سیمای مرکز قم

دکمه بازگشت به بالا