در مراسمی از عوامل اجرایی و پشتیبانی عملیات بزرگ اصلاح و تعمیر خط انتقال قدیم آب به قم تجلیل شد.

دکمه بازگشت به بالا