در سی و پنجمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع صورت گرفت؛ تاکید بر تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی و ارتقاء و روزآمدسازی نظام آموزشی و پژوهشی کشور

دکمه بازگشت به بالا