در سی و سومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع صورت گرفت؛ تاکید بر ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی

دکمه بازگشت به بالا