دبیر ستاد مردمی غدیر در قم با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع غدیر از تشکیل ستاد مردمی غدیر در قم خبر داد.

دکمه بازگشت به بالا