دبیر دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم: ۲ هزار اثر به دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم ارسال شده است ۱۲۰ عکاس در دهمین دوره دوسالانه عکس هنرمندان قم شرکت کردند

دکمه بازگشت به بالا