داود احمد پور عنوان کرد: با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان ، طرح بهسازی صحن، محوطه و تعمیرات اساسی سرویس ‌ های بهداشتی مسجد الاجتهاد، آزادراه قم- تهران عم ل یاتی شد

دکمه بازگشت به بالا