توسط اطلاعات سپاه استان قم انجام شد؛ برخورد با شبکه سازمان یافته اغتشاش و فراخوان به تجمع در قم

دکمه بازگشت به بالا