تذکر عضو شورای شهر قم به شهرداری در حوزه فرهنگ : چرا لوایح شهرداری پیوست فرهنگی ندارد؟

دکمه بازگشت به بالا