بر اساس ارزیابی سازمان تامین اجتماعی، روابط عمومی اداره کل استان قم در حوزه به روزرسانی سایت رتبه نخست کشوری را کسب کرد.

دکمه بازگشت به بالا